Postări

Informații generale despre proiect

      Proiectul are ca scop perfecționarea a 15 profesori din liceu, din toate ariile curriculare, răspunzând nevoilor acestora de formare profesională, prin participarea acestora la 3 cursuri structurate unde își vor dezvolta și actualiza competențele, vor implementa bunele practici și noile strategii europene în  activitățile  educative din ș coală , vor realiza interconexiuni cu partenerii educaționali europeni ce vor duce la dezvoltarea strategică a  instituției  noastre.           Cei 15 profesori își vor actualiza competențele, metodele și tehnicile de predare în contextul noii generații digitale de elevi, vor interconecta educația nonformală cu cea formală, astfel încât să crească calitatea și eficiența procesului educațional.              Obiectivele pentru fiecare din cele 3 cursuri la care vor participa profesorii din  scoală  sunt: 1. La cursul "Make technology your friend!-using ICT to engage students in modern classrom" profesorii  își  vor dezvolt

Diseminarea proiectului

Imagine
              În luna octombrie 2017, s-au organizat 3 seminarii în cadrul proiectului Erasmus+ de educație școlară, ”Strategii didactice inovatoare pentru elevi motivați și tineri integrați”. La seminarii au participat atât profesori din cadrul liceului cât și profesori din celelalte licee din județul Hunedoara. În cadrul primului seminar, profesorii participanţi au prezentat activităţile, precum şi noile metode digitale învățate în cursul structurat ”Make technology your friend!”.       În cadrul celui de al doilea seminar, profesorii participanţi au prezentat activităţile şi metodele de mediere și rezolvare a conflictelor învățate la cursul structurat ”Harmony and learning!”     În cadrul celui de al treilea seminar, profesorii participanţi au prezentat activităţile şi noile metode non formale de predare - învăţare dobândite în cursul ”Spice up formal education!”       Totodată, pentru o diseminare eficientă a proiectului

Spice up formal education!

Imagine
Spice up formal education! -Non-formal education to improve the learners’ motivation         În perioada 11-19 iulie 2017, un grup 4 profesori din instituţia noastră a participat la cursul ”Spice up formal education!” în Gibraltar. Aceștia si-au dezvoltat competentele profesionale, sociale şi personale precum şi metodele de predare prin însuşirea de noi metode non-formale ce pot fi aplicate în educaţia formală, la diferite discipline şi la orele de consiliere, pentru a creşte motivaţia elevilor pentru învăţare. Ziua 1 (11.07.2017)  A cuprins activităţi de cunoaştere, comunicare şi spargerea gheţii în grupuri interculturale.  Activități/ jocuri: nume si adjectiv, nume si gest,  evaluare inițială prin metode non-formale:     “Cravata”, “Portretul“,    I have/ I like / I fear - un joc de construcție a grupului, găsirea punctelor comune dintre participanți,   „Oul ” – activitate de creativitate, muncă în echipă, socializare, asumarea responsabilității, asum

Harmony and learning!

Imagine
Harmony and learning! - Promoting harmony through class management and mediation techniques to reduce early school leaving           În perioada 08 – 17 mai 2017, un grup de 6 profesori din cadrul Liceului Tehnologic " Constantin Bursan" Hunedoara au  participat în Senglea, Malta, la cursul  Harmony and learning! , susţinut de asociaţia   Edu2grow.  Aceştia şi-au dezvoltat competenţele profesionale, sociale şi de rezolvare a conflictelor ce pot fi aplicate în educaţia formală, la diferite discipline şi la orele de consiliere, pentru a creşte motivaţia elevilor pentru învaţare.  Ziua 1 ( 8 Mai) În prima zi s-au realizat  activități de socializare, ca de exemplu:  ,, Cercul prieteniei",  BINGO,  HI-HA-HO, apoi a   urmat o activitate în aer liber. Toți participanții au avut de îndeplinit, 12 sarcini în 60 de minute:  Ziua 2 (9 Mai) Ziua 2 a început cu un joc energizant, HAP-BAO-PAO care a avut rolul de a descoperi noi culturi,  urmat de dif